24 April, 2024

Aciz Vesikası Nedir?

Bir yere ya da kişiye borçlanmış olan bireyin kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmî belge, aciz vesikası olarak tanımlanır. Yani icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince verilen belgedir denebilir.

birevim faizsiz ev

Düzenleme yetkisi, icra takibini yapan icra dairesine ait olan aciz vesikasının içeriğinde alacaklının kalan alacak tutarı, faiz ile takip giderleri ve icra dosyası giderleri bulunur. Aciz vesikası düzenlemek için önce icra dosyası açtırmak gereklidir. İcra Dairesi, hacze konu olan malları incelediğinde ilgili mallar borcu kapatamıyorsa bu belgeyi düzenleme hakkına sahiptir.

Aciz vesikasının türleri nedir?

Aciz vesikasının çeşitli türleri bulunur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Geçici Aciz Vesikası

Haciz gerçekleştiği sırada verilen ve kesinliği kanıtlanmamış olan aciz belgeleri geçici aciz belgesi olarak ifade edilmektedir. Geçici aciz vesikalarında borçlunun mal varlığının borcu karşılayıp karşılamayacağı yer almaz, çünkü bu durum ancak satış sonucunda kesinlik kazanacaktır. Geçici aciz vesikasına karşı iptal davası açılma hakkı bulunur. Aciz belgeleri haciz kesinleştikten sonra eğer gerekiyorsa kalıcı belgeye dönüştürülür.

  • Kalıcı Aciz Vesikası

Borçlunun haczedilecek malı yoksa yani borcun kapatılamayacağının kesinleştiği durumlarda borçluya kalıcı aciz vesikası verilir. Böyle bir durumda bu belge ayrıca alacaklı için düzenlenmez. Borçlunun haczedilen malları satıldıktan sonra kalan borcu için hem borçluya hem de alacaklı kalıcı aciz vesikası düzenlenerek kalan borcun takibi yapılabilir.

Aciz Vesikası Şartları Nelerdir?

  • Aciz vesikası çıkarılabilmesi için hacze konu olan malların satışının tamamlanmış ve satış bedellerinin ilgili alacaklılara paylaştırma evresinin tamamlanmış olması gerekir. Alacaklı satışın gerçekleşmesi talebinden vazgeçerek kendisine aciz belgesi verilmesini talep edemez.
  • Aciz belgesi haczi koyduran veya iştirak eden alacaklı tarafından talep edilmelidir. Örneğin rehin alacaklılarının talep etmesi halinde aciz belgesi verilemez. Bu kişiler aciz belgesine benzer rehin alacağı belgesi alabilirler.
  • Borçlunun hacizli olup satılan mallarından başka haczedilebilir malı veya alacağı olmaması şartı mevcuttur.
  • Alacaklıların takip alacaklarını faiz ve masraflarıyla birlikte alamamış olması gereklidir.

Tüm bu şartların sağlanması sonucu yetkili icra müdürü aciz belgesini düzenler ve sonrasında düzenlenmiş olan aciz belgesi özel bir sicile kaydedilir.

 

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code

three × four =