16 June, 2024

Binalarda sertifika dönemi başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyle dost ilkelerini karşılayan binalar için yeni bir uygulama yapacak.

birevim faizsiz ev

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde “çevreyle dost” kriterlerini taşıyan binalara “yeşil sertifika” verilmesine yönelik taslak çalışmalarına başladı. Taslakta, bina sahibi veya yerleşim alanı temsilcilerinin, Yeşil Sertifika Belge başvurularını hazırlanan değerlendirme kılavuzuna uygun olarak bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları veya proje müelliflerine hazırlattığı belgelerle, Bakanlıkça yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yapması öngörülüyor. Değerlendirmeler sonucunda uygun görüldüğü takdirde Yeşil Sertifika belgesi düzenlenecek. İsteğe bağlı olan bu uygulamada belgelendirmeye hak kazanan bina ve yerleşmelerin, Bakanlıkça belirlenen “Yeşil Sertifika” logosunu kullanmasına izin verilecek.

KOMİSYON KURULACAK

Bakanlık bünyesinde, sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemek üzere Yeşil Sertifika Komisyonu kurulması da öngörülüyor. Komisyon, bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi için zorunlu ölçütleri, performans göstergeleri, alansal büyüklükler gibi kıstasları kapsayan değerlendirme kılavuzunu hazırlatacak. Komisyon ayrıca, 5 yıldan fazla olmayan dönemlerde bu kılavuzu güncelleyecek.

KURALLARA UYMAYANA CEZA

Yönetmelik taslağında, yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek. Yeşil Sertifika Komisyonu’nca belirlenecek zaman diliminde uygunsuzluklarını gidermeyen kuruluşların belgeleri iptal edilecek.

Uygulamaya geçiş tarihi yönetmeliğin yayımlanmasıyla belli olacak.

birevim
Paylaş