24 April, 2024

Bireysel kredi kapsamında en fazla artış konut kredisinde

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık bülteninin haziran sayısı yayımlandı. bu bültene göre Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1,5 trilyon lirayı aşarken, Kredi miktarının ortalama 16,9 bin lira olduğu açıklandı.

birevim faizsiz ev

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, haziran ayı itibarıyla 2016 yılında yine aynı döneme göre yüzde 22,4 artarak 2 trilyon 32 milyar liraya yükseldi . Kullanılan bu nakit kredilerin 1 trilyon 934 milyar liralık bölümü bankalar, 43 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 29 milyar lirası finansman şirketleri ve 26 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Aynı dönemde tasfiye olunacak alacakların ise , 2016 yılının haziran ayına göre yüzde 20 artarak 70 milyar lira olduğu ve tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bu yılın haziran ayında bankalarda yüzde 3,3, faktoring şirketlerinde yüzde 5,4, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 5,6 ve finansman şirketlerinde yüzde 3 olarak kaydedildi.

Kurumsal kredilerin toplam hacmi 1,5 trilyon lirayı aştığı açıklandı.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları haziran itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 489 milyar lira oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 19,4 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38,6’sını konut kredileri, yüzde 17,3’ünü kredi kartları, yüzde 6,3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 37,8’ini ihtiyaç ve diğer krediler oluşturdu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar tutarı bir yıl içerisinde yüzde 1,3 artarak 21 milyar TL oldu. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,6’dan yüzde 4,1 seviyesine geriledi.

Gerçek ve Tüzel ticari müşterilere kullandırılan kurumsal krediler toplamı haziran itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 artarak 1 trilyon 543 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25,4 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü yüzde 18,8 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 12 ile inşaat takip etti. Haziran dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar oranının en yüksek olduğu sektör, yüzde 4,6 ile toptan ve perakende ticaret oldu. Tasfiye olunacak alacaklar tutarının haziran döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 44,5 ile taşımacılık, depolama, haberleşme sektörü olarak kayıtlara geçti.
Tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 4,1’e geriledi

Kredi miktarının ortalama 16,9 bin lira olduğu açıklandı.

Son bir yılda bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı 2,6 milyon artarak 29 milyon kişi oldu. 16,9 bin TL düzeyinde ortalama kredi miktarı olduğu açıklanırken,  gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak yüzde 24,1’e geriledi. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu kent İstanbul oldu. Haziran dönemi itibarıyla İstanbul’da 169 milyar lira, Ankara’da 48 milyar lira ve İzmir’de 32 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi bakiyesi bulunuyor. Hakkari, yüzde 40,4 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımının en çok arttığı kent oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek kentler ise sırasıyla Ankara, Van ve Mersin olarak belirlendi.

birevim
Paylaş