18 July, 2024

Dask Sorgulama ve Poliçe Numarası Nereden Öğrenilir?

Dask’ın açılımı; Zorunlu Deprem Sigortası olarak bilinmektedir. Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası, uygulamaya konmuştur. Dask’ın uygulamaya konmasının nedeni, hiç şüphesiz Türkiye’nin bir deprem ülkesi olmasından ileri gelmektedir. Deprem sonrasında yaşanan zararların ortadan kaldırılması adına Dask’ın uygulamaya konması, oldukça büyük bir gerekliliktir. Türkiye’de bu uygulamayla beraber yaklaşık yedi milyon konut korunmaya alınmıştır.

birevim faizsiz ev

Dask Nedir ve Amaçları Nelerdir?

Dask; 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gündem haline gelmiştir. Dask sayesinde deprem sonrası meydana gelebilecek zararlara karşı sigorta yaptırılmıştır. Dask; yalnızca deprem olmamakla beraber diğer doğal felaketlerin sebep olduğu maddi zararları, poliçede yazılan limitlere bağlı olarak nakit olacak şekilde karşılamaktadır. Dask sayesinde binalar, teminat altına alınmaktadır. Binaların bir kısmının veya tamamının zarar görmesi durumunda zarar tespit edilir ve ödeme yapılır.

Dask sayesinde tüm konutlar, deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı korunmuş olur. Bina sahiplerinin karşısına çıkan maddi hasarların paylaşılması mümkün hale gelir. Türkiye’deki sağlıklı bina yapılanma sürecine olumlu katkıda bulunulur. Devletin deprem sonrası oluşan maddi kayıplarının bir kısmının önüne geçilir. Ayrıca, gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon yaratılmış olunur. Dask sayesinde toplumun her kesiminde sigorta bilinci yerleşmeye başlar. Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar birçok deprem yaşadığı ve hala daha yaşama riski göz önüne alındığında Dask’ın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır.

Dask Poliçe Sorgulama Yöntemleri

Dask poliçe sorgulama sayesinde isteyen herkes, poliçesinin detaylarına kolayca erişme fırsatı elde eder. Dask poliçesinin varlığı ve devam edip etmediği hakkında fikir sahibi olmak isteyenlerin yapması gereken tek şey; Dask sorgulama yapmaktır. Dask poliçe sorgulama; en basit şekliyle T.C kimlik numarası kullanılarak yapılmaktadır. Ancak, kimlik numarasıyla yapılan sorgu işlemlerinde il ve ilçe bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Kimlik numarası sayesinde yalnızca poliçenin var olup olmadığını öğrenmek mümkündür. Dask poliçe sorgulama; e-devlet üzerinden yapılabilen işlemler arasında yer almaktadır. Zorunlu deprem sigortası poliçesi ise Dask’ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

T.C kimlik il- ilçe, vergi numarası il-ilçe, pasaport no il- ilçe, yabancı kimlik no il- ilçe bilgileri kullanılarak yalnızca poliçenin var olup olmadığı ve adet sayısı öğrenilmektedir. Ancak, poliçe numarası ve adres kodunun bilinmesi sayesinde ise daha çok bilgi öğrenmek mümkün hale gelir. Poliçenin detaylarını öğrenmek isteyenlerin ise ad ve soyad, kimlik numarası, ünvan, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası, vergi numarası bilgilerinin yanında Dask poliçe no bilgisine de sahip olmaları gereklidir. Bunun yanı sıra kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ve vergi numarasıyla beraber adres kodunun bilinmesi sayesinde yine poliçe detaylarını öğrenmek mümkün hale gelir.

Dask Poliçe Sorgulama Detayları

Dask poliçe sorgulama sonucunda kişinin birçok bilgiyi öğrenmesi mümkün olmaktadır. Bu bilgiler arasında poliçe numarası, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihi, riziko adres, acente, prim, sigorta bedeli, parsel, ada ve pafta bilgileri bulunmaktadır. Dask poliçe sorgulama işlemleri sonucunda kişinin poliçe bitiş tarihini öğrenmesi mümkün olmaktadır. Bu bilgi, bilhassa Dask yenileme döneminde önem taşımaktadır. Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmasının asla ihmal edilmemesi gereklidir.

Bu noktada, mutlaka Dask poliçe sorgulama işlemleri yapılmalı ve poliçe detayları en ince ayrıntısına kadar bilinmelidir. Buna ek olarak, Dask poliçe yenileme döneminde prim ve sigorta bedeli gibi bilgilerin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye gibi bir deprem ülkesinde zorunlu deprem sigortasının yapılması bir zorunluluktur. Bu noktada, bireylerin herhangi bir masraftan ve işlemden kaçınmaması tavsiye edilmektedir.

birevim
Paylaş