21 May, 2024

Deprem riski taşıyan 6.5 milyon konut var

Kentsel dönüşümün önemine depremin 18’inci yılında değinerek değerlendirme de bulunan inşaat sektörü temsilcileri 6.5 milyon konutun deprem riski taşıdığını belirttiler.

birevim faizsiz ev

İnşaat sektörü için bir dönüm noktası olan Marmara depremi sebebiyle, yaşanan can ve mal kayıpları bu konu üzerinde hassasiyetle durulmasını zorunlu kıldı. Kentsel dönüşüm ile özellikle fay hattı üzerindeki şehirlerde, risk taşıyan mevcut yapı stokunun yeniden inşa edilmesi gerekliliği hakkında görüşmeler yapıldı.

Marmara depremi, yönetmeliklerin tekrar gözden geçirilerek düzenlenmesine ve inşaat sektöründe büyük devrime uğramasına neden olmuştur. Marmara depreminden sonra inşaat sektörü temsilcileri, getirilen yeni şartnameler, yönetmelikler ve denetim sistemlerinin hem kentin yenilenmesine hem de inşaat sektörünün gelişimine büyük katkı sağladığını ancak bu konuda yeterince yol katedilemediğini, kentsel dönüşüm konusunda yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirtti.

Afetlere karşı güvenli, altyapısı tam, enerji verimli, çevre dostu,  yaşam kalitesi sağlanmış, ekonomik ve sosyal gelişme sağlayan nitelikli kentlerin hedeflendiğini belirteren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, “Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon konutta halen binaların gücünü zayıflatan en önemli faktörlerden biri olan korozyonun önüne geçen su yalıtımı yok. 6,5 milyon konut ise deprem açısından riskli bina statüsünde. Topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında bulunan ve her an deprem riski ile yaşadığımız ülkemizde, hayata geçirilen tüm düzenleme ve yapılanmalara rağmen hala depreme tam anlamıyla hazırlıklı olmadığımızı söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Şayet tüm şartnameler ve kanunlar, yazıldığı şekli ile uygulansaydı bugün çok farklı bir konumda olabileceğimizi belirten uzmanlar, deprem riskini ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak için hazırlanan yönetmelik ve yasalar, maalesef hem bireylerin hem de firmaların kişisel çıkarları nedeniyle istenildiği şekilde ve ölçüde kullanılmadığından deprem yönetmeliklerinin uygulanmadığı üzerine durulmuştur.

birevim
Paylaş