16 June, 2024

Dönüm Nedir?

Halk arasında kullanılan toprak yüzölçümü birimlerinden olan dönüm ifadesinin resmi bir geçerliliği yoktur. Dönüm ifadesi günümüzde 1.000 metrekare alana eşit olan dekar yerine kullanılmaktadır. Dönüm, yöreden yöreye göre değişkenlik gösteren bir ölçü türüdür. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse Konya yöresinin bazı bölgelerinde 4000 metrekareye bir dönüm, Afyonkarahisar yöresi 2,500 metrekareye bir dönüm Kütahya yöresi 2000 metrekareye bir dönüm demektedir. Dönümün kapsadığı alan köyden köye bile değişim gösterebilir. Bu belirsizliklerden dolayı geçmişte dönüm hesaplamaları yapılırken ve metrekareye çevrilirken problemler yaşanıyordu. Dönüm hesaplamalarındaki karışıklık 1945 yılında çıkarılan kanun ile netliğe kavuşturuldu ve Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre 1 dönüm 1000 metrekare olarak kabul edildi.

birevim faizsiz ev

Kapalı alanlar arasında bulunan evler, ofisler gibi alanların boyutlarının hesaplanmasında metrekare ölçüsü, birim olarak esas alınmaktadır. Genellikle düzenli olan bu alanlar görece olarak küçük yapılar olduğundan metrekarelerinin hesaplanması kolay bir işlemdir. Araziler ise çok daha geniş boyutlara ulaştığından, hesaplamaları metrekare cinsinden olamaz, çünkü metrekareler üzerinden hesaplama ve değerlendirmeler yapmak birtakım zorlukları doğurur. Bu problemlerin ortadan kaldırılması adına arazilerin boyut ve genişlik hesaplamaları için yeni bir alan birimi oluşturulmuştur. Bu birim dönüm olarak adlandırılıyor ve mal sahiplerine, çiftçilere ve gayrimenkul alım satımı yapanlara kolaylıklar sunuyor.

Dönüm Hesaplaması Neden Önemlidir?

Büyük alanlar arasında özellikle tarım arazilerinin fiyatlandırılmasında ve tarım için uygun hale getirilmesinde boyutların doğru şekilde belirlenmesi büyük önem taşır. Bundan dolayı tarım arazilerinin boyutları, biçim bakımından farklılık gösterse bile herkes tarafından kabul edilen bir yöntem üzerinden hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar dönüm adı verilen birim yardımı ile gerçekleştirilir.

Dönüm hesaplaması gayrimenkul alım satımlarında kullanıldığı gibi tarımsal faaliyetler için nasıl bir planlama yapılması gerektiğini planlamak için de işlevsel olarak önem taşımaktadır. Arazinin verimli bir tarım alanı haline getirilmesi için en iyi şekilde değerlendirilerek kaç dönüm olduğu ve bu alanın nasıl parçalara ayrılarak işleneceği unsuru göz önüne alınmalıdır.

1945 öncesindeki yıllarda bir dönüm 918 metrekare olan bir alanı ifade etmekteydi. Daha sonraları ise çıkan toprak kanunları ile hesaplamaların metrik sistemde daha doğru ve kolay yapılabilmesi için bu rakam 1000 olarak değiştirildi. Böylece ortaya çıkan karmaşıklıkların önlenmesi amaçlanmış oldu. Sonuç olarak genel kabulde dönüm, 1000 metrekarelik bir alanı kapsayan toprak olarak tanımlanmaktadır.

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code

three × 5 =