16 June, 2024

Emeklilerin TOKİ’YE Başvuru Koşulları

TOKİ ( Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için çalışmalarını hızlandırıyor. Birimkilerini değerlendirebilmeleri ve uygun fırsatlala zorlanmadan ev sahibi olabilmeleri için, emekliler için yeni düzenlemeler mevcut. Ev sahibi olma hayalleri kuran emeklilerin, uygun şartlarda, istedikleri projeden konut alabilmeleri için gereken şartlardan ilki başvuru sahibinin T.C vatandaşı olması. Diğer şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

birevim faizsiz ev

  1. Başvuru yapacak olan kişi, projenin yer aldığı il ya da ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak kaydıyla yaşıyor olmalı ya da konut sahibi olmak istediği bölgenin nüfusuna kayıtlı olmalı,
  2. Hane halkının gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekiyor. İstanbul ili için belirlenen gelir şartı 3.700 TL. Başvuruyu yapan kişinin velayeti altında bulunanların (eşi, çocukları) gıda, yol gibi her türlü aldıkları yardımlarla birlikte belirlenen üst sınır 3.200 TL.
  3. İki kişinin emekli olması durumunda yalnızca bir kişinin başvurusu kabul edilir.
  4. Başvuru yapabilmek için Toplu Konut İdaresinden konut alınmamış olunması ve konut kredisi kullanılmamış olması gerekmekte.
  5. Başvuru yapan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olması gerekiyor.
  6. Başvuran kişinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkulü olabilir ancak kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat ittifakı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi veya iş yeri hariç) olmaması

Tüm şartlar sağlandığı taktirde, işin başvuru kısmına geçebilirsiniz. Başvuru kısmı için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Emekli olan vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları Emekli Kimlik Belgesi ya da emeklş olduklarını gösteren SGK’dan alabilecekleri belge veya yazı ile başvurularını yapabilirler.

Sözleşme Aşamasında Gerekli Belgeler

Kura çekiminin ardından hak sahibi olduysanız, sözleşme aşamasında da bulundurmanız gereken belgeler var. Maaş dökümünüz, emekli maaşınızın yatırıldığı banka hesap ekstresi, hane halkından çalışanların gelirlerinin ayrı ayrı kanıtlayan belgeler (maaş bordroları v.b.) ve gerekli görüldüğünde istenecek ek belgeler de olabilir.

Devir işlemleri sırasında, özellikle emeklilerin bilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Emekliler, konutlarının borçleri bitene kadar devredemiyorlar. Bir başka önemli husus, konut sahipleri için aranan ikamet koşulu. Başvuru yapan kişinin kendisi, eşi ya da çocukları konutta ikamet etmiyorlarsa sözleşmleri geçersiz sayılacak.

Herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunan başvuru sahiplerinin konut hakları iptal edilecektir. Eğer sözleşme imzalanmışsa sözleşmelri de feshedilecek, ödenen peşinat tutarları faizsiz olarak iade edilecektir.

birevim
Paylaş