18 May, 2024

Emlak Vergisi İkinci Taksit Ödemeleri Başladı

1 Aralık mesai bitimine kadar yapılabilecek arazi, arsa ve binalar için 2017 yılı emlek vergisinin ikinci ödemesi başladı.
1970 yılında çıkan Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci ve 18’inci maddelerine göre düzenlelen emlak verigilerinin ikinci ödemesine başlandı. Her yıl yeniden değerlendirme oranı uygulanan emlak vergisine tabi olan gayrimenkullere sonrasında emlak vergisi hesaplaması yapılıyor. Hesaplamada dikkat edilen, konutun bağlı olduğu belediyelerce ilgili kanun maddelerinde yer alan oranlar. İki farklı oranlarda hesaplanan vergiler belediyeler ve büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer alıyor. Belediyelerin emlak servislerinde ve PTT şubelerinde emlak vergisi ödemeleriniz yapabiliyorsunuz.
Emlak vergi miktarları, belediyelerdeki meskenlerde binde 1, iş yeri gibi değişik amaçlarda kullanılan diğer binalarda binde 2, tarla, bahçe gibi araziler binde 1, arsalar binde 3 olarak belirlenmiş. Bu oran büyükşehirlerdeki meskenler binde 2, iş yeri gibi değişik amaçlarda kullanılan diğer binalarda binde 4, tarla, bahçe gibi araziler binde 2, arsalar binde 6 olarak hesaplanıyor.

birevim faizsiz ev

Vergi Cezası Alanlar ve Muaf Olanlar
Hiçbir geliri olmayanlara, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareye aşmayan tek meskenler için geçerli olan emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Döneminde ödnmeyen vergiler içinse yüzde 1,4 aylık ceza kesiliyor. Emlka vergisinin tamamını birinci taksit döneminde de ödeyebilirsiniz. Eğer herhangi bir yanlış hesaplama ya da başka bir durumda, vergi tutarları ile ilgili itiraz etme hakkı var. İtirazlar değerlendirmeye alınıyor eğer bir hataya varsa düzeltiliyor.

Emlak vergisinin mükellefi, bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler olabiliyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. El birliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutuluyor.

birevim
Paylaş