15 June, 2024

İnşaat Sektörü, 2. Yarıda Hareketlilik Bekliyor!

İnşaat Sektörü, 2. Yarıda Hareketlilik Bekliyor! Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından oluşturulan, “Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Haziran Ayı Raporu’nu açıklandı. Buna göre, Hazır Beton Endeksi, Haziran ayında 100,19 değerine gerileyerek yüzde 0,6 oranında düşüş seyri gösterdi.

birevim faizsiz ev

Açıklanan raporla, Türkiye Hazır Beton Birliği; Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki hali hazır durumu ortaya koydu. Buna göre, son üç aydır 100 değerinin üzerinde bulunan Faaliyet Endeksi’nin, mevsimselliğe rağmen Haziran ayında eşik değerin üzerinde kalması ise, dikkat çekti. Rapordaki bir diğer dikkat çekici unsur ise, Güven Endeksi’nin 100 değerine ulaşmamış olması, hazır betondaki hareketliliğin istenilen seviyeye ulaşmadığını ortaya koydu.

FAALİYET ENDEKSİ AZALMA GÖSTERDİ!

Geçen yıl Aralık ayından itibaren yükselişte olan Faaliyet Endeksi, Haziran ayında mevsimselliğin etkisi ve faaliyetteki yavaşlama nedeniyle %1,4’lük kısmi bir azalma ortaya koydu. Ankete iştirak eden firmaların %47’si Haziran ayında satışlarının azaldığını, %28 oranındaki katılımcılar ise, satışlarında bir değişme yaşanmadığını ifadesi.

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hazırlanan “Hazır Beton Endeksi”nin 2017 Haziran Ayı Raporu’na göre; satışlarının arttığını söyleyen katılımcıların oranı yüzde 26 olarak  açıklandı. Aynı raporda, kayıtlı siparişlerde azalma olduğunu söyleyenlerin oranı ise, faaliyetlerdeki mevsimsel yavaşlama nedeniyle %42 seviyesinde oldu.

GÜVEN ENDEKSİ EŞİK DEĞERİN ALTINDA!

Güven Endeksi Mayıs ayına kıyasla %0,6 azaldı ve Haziran ayı Güven Endeksi’nin değerinin 100 eşik değerin altına düşmesi ile hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin sınırlı olduğunu göstermiş oldu. Sözkonusu ankete katılanların %72’si yeni yatırım yapmayı düşünmediklerini ve  yeni bir istihdamı düşünenlerin ise oranı %9, istihdamın aynı kalacağını düşünenlerin oranı da %80 olarak gerçekleşti.

Bütün değerlere rağmen önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağı ve Haziran ayında yüzde 51 oranında iken satışları azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 12. Buna göre, Hazır Beton Endeksi Haziran ayında yüzde 0,6 oranında gerilemiş oldu. Aslında sonuçlar, Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin genel gelişmelerden etkilendiğini de ortaya koymuş oluyor.

birevim
Paylaş