21 May, 2024

İskan nedir? İskan olmazsa ne olur?

Birçok kişinin merak ettiği iskan nedir? İskan olmazsa ne olur? sorusunun yanıtı vermek için iskanın kelime anlamına değinelim. ‘Yerleşme, yurtlanma’ anlamına gelen iskan, ‘insanları bir yere yerleştirme’ anlamına geliyor.

birevim faizsiz ev

İskan nedir? sorusuna ayrıntılı şekilde cevap verecek olursak; oturma izni, yapı kullanım izni de diyebiliriz. İskan belgesi, eğer yapı projeye uygun şekilde inşa edilmişse bağlı bulunduğu belediye tarafından verilir. Eğer yapı tasdikli projeye uygun yapılmadıysa belediye iskan belgesi vermez. İskan belgesi bulunmayan binalara elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon gibi hizmetler verilmez.

İSKAN OLMAZSA NE OLUR?

İskan almamış bina yasal sürecini tamamlamamış demektir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre; ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içersinde inşaatın bitirilmesi ve iskan belgesinin alınması zorunludur. 5 yıl içinde inşaat bittiği halde iskan belgesi alınmazsa inşaat ruhsatı hükümsüz hale geliyor. Böylelikle söz konusu yapı ruhsatsız ve kaçak yapı statüsüne giriyor. İskanı olmayan binalarda elektrik, su, doğalgazın bağlanması her zaman sorun oluyor. Belediye isterse bu tip bir yapıya yapı tatil tutanağı düzenleyip, para cezası verip yıkım kararı da alabiliyor.

birevim
Paylaş