16 May, 2021

İşyeri ve daire kira sözleşmesi örneği

Kira sözleşmesi mülk sahibi ile mülkü kiralamayı düşünen kiracılar arasında hakların korunması adına iki taraf arasında düzenlenen sözleşmedir. Her iki taraf için de faydalı olan kira sözleşmesinde; kiracı – ev sahibi genel bilgileri, kira bedeli, kira süresi, depozito gibi bilgiler yer almaktadır.

birevim-reklam

Kira sözleşmeleri daire kira sözleşmesi ve işyeri kira sözleşmesi olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bir işyerinde kiracı olmak veya işyerini kiraya vermek isteyen kişilerin maddi ve diğer konularda anlaşmaları halinde kira sürecine başlamak için bu belgenin düzenlenmesi gerekir.

Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılmaktadır.

Kira sözleşmesi imzalanmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Sözleşmede yer alan genel ve özel şartlar ayrıtılı bir şekilde incelenmeli aksi takdirde her iki taraf da bazı yasal zorluklarla karşılaşabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Kira kontratını imzaladığınız şahsın mal sahibi olup olmadığı kontrol edilmeli.

2- Kira kontratında belirtilen ikamet adresinin, kiralanan yer olup olmadığı araştırılmalı.

3- Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağı sözleşmede açıkça belirtilmeli.

4- Sözleşmede kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurlar yazılmalı.

5- Taraflar kontratı birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalı. Ayrıca kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanmasına da dikkat edilmeli.

6- Kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında ödeneceği net bir şekilde sözleşmede belirtilmeli ve mümkün olduğunca banka hesabına “kira bedeli” olarak gönderilmeli. (Havale ve EFT ücreti kiracıya aittir).

7- Depozitonun niçin verileceği ve hangi şartlarda geri alınacağı sözleşmede belirtilmeli.

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur?

KİRA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

birevim-sabit-reklam
Paylaş