25 June, 2024

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli belgeler!

Kat mülkiyetini kısaca tanımlayacak olursak ‘mülk sahibinin bir taşınmazın bağımsız bölümleri üzerindeki mülkiyet hakkı’ olarak ifade edebiliriz.

birevim faizsiz ev

Kat mülkiyeti alma görevini müteahhitlerin yapması gerekiyor. Ancak müteahhiti ölmüşse, iflas etmiş ve faaliyeti sona ermişse, iskan ruhsatını almak, eğer alınamazsa para cezasını ödemek tamamen gayrimenkul sahiplerinin sorumluluğunda oluyor. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için öcelikle iskan belgesinin alınmış olması gerekiyor. İskan belgesinin alınması için de binanın belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor.

Kat Mülkiyeti Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

– Ana yapının inşaatının tamamlanmış olması,
– Bölümlerin bağımsız olması,
– Ana yapının tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi,
– Ana yapının kagir olması,
– İskan belgesinin alınmış olmasıdır.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti Arasındaki Farklar

Tapu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ve arsa tapusu arasında ayrım yapıldığında kat irtifakı tapusunun bir ara form olduğu görülmektedir. Arsa tapularında inşaat yoktur. Kat irtifakı tapusu için “inşaatın başlaması ancak tamamlanmaması” gerekirken Kat mülkiyeti tapusunda ise “tamamlanmış inşaat” ibaresi bulunmaktadır. Kısaca; İnşaat sırasında geçerli olan kat irtifası, geçici bir süre için alınması gereken belgedir.

Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler

– Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tümmaliklerce imzalanmış dilekçe.(istenildiğinde bu dilekçe tapu sicil müdürlüğü görevlilerince yazılır.)

Birevim İle Ev Almak Çok Kolay

– Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskân müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu ile varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet plan mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

– Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskânRuhsatı): Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

– Fotoğraf: Ana gayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösterir, en az 13 x 18 cm. boyutlarında ve hangi ada parsele ilişkin olduğu belediyece tasdik edilmiş olması gerekir.

– Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını,varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ayrıca noterden tasdikli olması gerekir.

– Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimin düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.

– Maliklerin veya temsilcilerinin fotoğrafı nüfus cüzdanları.

– Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafları (Resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için)

– Kat irtifaklı bir taşınmaz malın kat mülkiyetine geçişinde; 1, 2, 3, 6 ve 7 inci maddelerdeki belgeler kat irtifakı tesisinde alındığından yeniden ibraz edilmesine gerek yoktur. Sadece, yapı kullanma izin (iskân ruhsatı), fotoğraf ve yönetim planının (verilmemiş ise) ibrazı halinde maliklerden birinin veya yöneticinin talebine istinaden kat mülkiyeti kurulur.

Kaynak: https://www.birevim.com/blog/kat-irtifaki-ile-kat-mulkiyeti-arasindaki-fark-nedir/

birevim
Paylaş

9 Comments

 1. Yunus Yalçın Reply

  Kat mülkiyeti gerçekten çok önemli bir şey, sırf bu yüzden İstanbul’daki evimizi zor satabilmiştik

  1. Birevimolsa Reply

   Kat mülkiyeti olmayan evler ülkemizde çok tercih edilmemektedir. Bu nedenle aldığınız evin kat mülkiyeti olup olmadığına dikkat edin.

 2. Yakup Yıldız Reply

  Kat mülkiyeti olan evler daha çok tercih ediliyor, kredi seçeneklerinde de iskanı olmayan evlere kredi vermiyormuş bankalar öyle duydum

 3. Orhan Gül Reply

  Kat mülkiyeti olmayan evlere kredi çıkarken bile zorluk yaşanıyor arkadaşlar. Ben bizzat yaşadım kredimi zar zor onayladılar.

 4. Hakan Yalçın Reply

  Kat mülkiyeti evler için gerçekten önemli, bir tanıdığım kat mülkiyetine sonradan geçebilmek için çok masraf etti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code

thirteen + 5 =