18 May, 2024

Kira Kontratı Bitmeden Evden Çıkılır mı?

Mülk sahibi ile mülkü kiralamayı düşünen kiracılar arasında hakların korunması adına düzenlenen resmi belgeye kira kontratı denir. Her iki tarafın da bazı yasal zorluklarla karşılaşmaması için kira kontratı önemlidir. Peki, kiracı kira kontratı bitmeden evden çıkarılabilir mi?

birevim faizsiz ev

Kira kontratında; kiracı – ev sahibi genel bilgileri, kira bedeli, kira süresi, depozito gibi bilgiler yer almaktadır. Bazı durumlarda kira kontratında belirtilen süre bitmeden evden çıkılır veya çıkarılır ise ne gibi yaptırımlarla karşılaşılır? Kira kontratı bitmeden evden çıkılır mı?

Kiracıların ve mülk sahiplerinin bazı sorumlulukları bulunuyor. Kiracıların kira bedelini ödemek dışında, kiralama sürecinde kiralanan taşınmazı özenle kullanmak, diğer masrafları karşılamak gibi sorumlulukları da vardır. Kira kontratında belirtilen süreden önce kiracı mülkten çıkmak isterse, mülk sahibi ile anlaştığı sürece sorunsuzca çıkabilir. Ancak mülk sahibiyle anlaşma sağlanmıyorsa bu durumda bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yasada bununla ilgili maddeler var mı?

– Kira kontratı, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira kontratı bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira kontratı belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

– Belirsiz süreli kira kontratlarında, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

– Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

– Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre için devam eder.

– Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması hâlinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.

birevim
Paylaş