16 June, 2024

Kira kontratı geçerliliği ne kadar?

Kira kontratı, mülk sahibi ile o mülkü kiralamak isteyen kişiler arasında hak ve sorumluluklara dayanan resmi bir belgedir. Peki kira kontratı geçerliliği ne kadar?

birevim faizsiz ev

Kira bedeli, depozito, kira süresi gibi bilgilerin yer aldığı kira kontratı belirli süreli olduğu gibi belirsiz süreli de olabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor. Kira dönemi içerisinde kiracı tarafından tahliye taahhütnamesi verilerek, taşınmazın boşaltılacağı tarih belirtilebiliyor.

Kira kontratının geçerliliği kişilere bağlıdır. Kira kontratları yazılı ve sözlü olarak iki türlü yapılabilir. Yazılı kira kontratında herşey belgeye aktarıldığı için kanıtlanabilirliği daha yüksektir. Ancak sözlü kira kontratları bir belgeye aktarılmadığı için çoğu zaman mülk sahibi ve kiracı arasında sorun yaşanmasına sebep olur.

birevim
Paylaş