24 April, 2024

Konut alan yabancıya vatandaşlık hakkı Resmi Gazete’de yayımlandı

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

birevim faizsiz ev

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe konulması İçişleri Bakanlığı’nın 22 Şubat 2017 tarihli ve 725 sayılı yazısı üzerine, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 13 Mart 2017 tarihinde kararlaştırıldı.

Yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bent ile 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alan ve 3 yıl süre ile elinde tutan yatırımcı Türk vatandaşlığını hak edecek.

Yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler” başlıklı 20. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bent ile en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve 3 yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tespit edilen yabancılara Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek.

birevim
Paylaş