24 April, 2024

Konut Sahipleri İçin Vergi Kalemleri

Her ne şekilde elde edilirse edilsin ister kredi ile birikiminizle ya da ivazsız olarak elde edilen evler için çeşitli vergiler ödenmektedir. Bunların en başta olanı ve ilk akla gelenini ise emlak vergisi oluşturmaktadır. Konut vergi kalemleri arasında ilk sırada yer alan emlak vergisi mülkiyeti ifade ettiğinden; her zaman mülk sahipleri tarafından ödenmektedir.

birevim faizsiz ev

Mülk sahibi evini kiraya verdiğinde ise tahakkuk edecek olan bir diğer vergi; çevre temizlik vergisi ise mülkiyetten bağımsız olarak kullanıcı tarafından ödenmektedir. Mülk sahibi evini kiraya verdiğinde ise kazandığı kira gelirinden vergi ödemesi gerekmektedir.

Bu vergi ülke sınırları içerisinde tek konutu varsa istisna kapsamında bulunmakla beraber kirada birden fazla konutu olanlar için bu istisna ise uygulanmamaktadır. İstisna ise 2019 yılında 5400TL olarak uygulanmaktadır. Bu miktarı aşan geliriniz bulunması halinde artan tutar üzerinden vergi ödemeniz gerekmektedir.

Vergide Belirleyici Olan Nedir?

Konut vergileri konutun bulunduğu yer büyüklüğü, büyükşehir olup olmama gibi kriterler baz alınarak her yörede farklılık göstermektedir. Değişkenliğin nedeni ise baz alınan bina değerinin belediyelerce sürekli olarak güncellenmesidir. Her belediyenin kendisine göre rayiç bedel biçmesi ödenen emlak vergisini her belediyeye has kılmakta ve çeşitlendirmektedir.

Konut vergileri nedir sorusu 1319 sayılı kanuna göre şekillendirilmiş olup şehrin büyükşehir olup olmamasına bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Ülkemizdeki binalarda normalde binde 2 olan vergi büyükşehirlerde binde 4 olarak uygulanmaktadır. Normal yerlerde arazilerde ve meskenlerde binde 1 olarak uygulanırken bu büyük şehirlerde ise binde 2 olarak uygulanmaktadır. Aynı farklı durum arsalarda da görülmekte olup arsalarda normal şehirlerde bu oran binde 3 olarak uygulanırken büyükşehirlerde ise binde 6 olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Kimler Emlak Vergisi Ödememektedir?

Ülkemizde 200 metrekareyi geçmemek şartı ile tek konuta sahip, intifa hakkı olanlar emekliler, gaziler ,yetimler, işsizler ,ve geliri olmayanlar bu vergiyi ödememektedirler.

Evin İlk Sahipliğinde Vergi Nasıl Alınmaktadır?

Ev ve işyerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanununa göre yapılmaktadır. Vergilendirmede iki çeşit bulunmaktadır. Bunlar ise gerçek gider ve götürü gider yönetimidir. Evin yeni sahibi olmuş bu eve yaptığı giderleri gerçek gider yöntemini seçtiğinde yüzde beşini vergiden düşebilmektedir. Bunlar eve yapılan tadilat, kredi kullanımı, emlakçı komisyonu gibi giderler olarak ele alınabilir. Konut kiraya verilmesi halinde beş yıl süreyle %5 iktisap indirimi bulunmaktadır. Bu %5lik ksım sadece hasılat için geçerli olup diğer tutar fazlalık olarak değerlendirilememektedir.

birevim
Paylaş