24 April, 2024

Rayiç bedel ne demek?

Kelime anlamı olarak bir malın satış değeri anlamına gelen ‘rayiç’, ‘Rayiç Bedel‘ olarak kullanıldığında bir gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değerini ifade eder.

birevim faizsiz ev

Rayiç bedelleri piyasa koşullarına göre belirleniyor. Rayiç bedellerini etkileyen bazı unsurlar vardır. Mahalle, semt, ilçe, ulaşım ve arz-talep dengeleri bu unsurlar arasında sayılabilir. Peki rayiç bedel nasıl hesaplanır?

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Bir meskenin rayiç bedelinin hesaplanması için aynı semtteki en az üç meskenin rayiç bedellerinin ve metrekarelerinin de bilinmesi gerekiyor. Bu üç evin rayiç bedelinin toplamını, üç evin toplam metrekaresine bölerek; bu semtte metrekare başına kaç lira rayiç bedel olduğu tespit edilebiliyor.

Metrekare başına düşen rayiç bedelini, esas rayiç bedeli bulmak istenilen evin metrekaresi ile çarparak evin gerçeğe yakın rayiç değeri kısmen de olsa bulunmuş oluyor.

Bu kıyaslamalar sonucunda; rayiç bedeli etkileyen özellikler göz önünde bulundurularak, 10 üzerinden objektif bir şekilde puanlanma yapılıyor. Bu formül ile tapu rayiç bedeli hesaplanmış oluyor. Yukarıdaki işlemlerin formülü ise şu şekilde:

Rayiç bedel hesaplama formülü: Metrekareye düşen rayiç bedeli çarpı meskenin metrekaresi çarpı (80 + 10 üzerinden verilen toplam puan) bölü 100 = Rayiç Bedel

birevim
Paylaş