18 April, 2024

Rekreasyon Alanı Nedir?

Rekreasyon; kelimesi Latince kökenli olup, yenilenme veya yeniden yapılanma anlamına gelir. Kentlerin planlamalarında, insanların dinlenmeleri ve eğlenmeleri ve kaliteli zaman geçirebilmeleri için,  günü birlik kullanıma uygun ayrılan alana da. Rekreasyon alanı denir.

birevim faizsiz ev

Rekreasyon alanlarında belirli şartlarla yapılaşma imkanı tanınmıştır. Rekreasyon alanlarının altında genel sığınaklar da yapılabilir.

Rekreasyon Tasarımı

Günümüzdeki hızlı değişim kent insanı için rekreasyon ihtiyacını zorunlu kılmaktadır.  Rekreasyon tasarımının, rekreasyon ihtiyacını karşılayacak, çevre halkına ve turizme yönelik çözümler sunacak şekilde ve doğal peyzaj karakterinden uzaklaşmadan yapılması gereklidir. Hitap edilecek topluluğun ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi Rekreasyon alanları tasarımında öncelik olmalıdır. Bu konuda yerel yönetimlere çok iş düşmektedir.

Rekreasyon alanları Kent de yaşayanların sosyo-ekonomik yapı ve ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, yararlananları birleştiren, kullanıcıları birleştirici özellikte, bünyesinde tüm farklılık ve kültürlere hitap edecek, rekreasyonel aktivitelerine sahip; güvenlik riski taşımayan, herkesin faydalanabileceği, sağlıklı, verimli bir şekilde tasarlanan kamusal alanlar olmalıdır. Gelecek nesillere nasıl bir çevre bırakılacağı sorusu bugünün planlamalarına yön vermelidir.

Rekreasyon alanının başarısını yer seçimi, önemli derecede etkileyecektir. Çok güzel alanlar bile eğer kötü yer seçimi yapılırsa boş kalıp, kullanılmayabilir. Rekreasyon alanları daha cazip kılmak için alan içinde çeşitli aktiviteler de planlanabilir. Aktiviteler, alanların kullanımını olumlu yönde etkileyerek, kalitesini de artıracaktır.

Rekreasyon alanları yapılırken ulaşım bağlantısını iyi planlamak, yakın ve uzak çevre ilişkilerini dengelemek, yapılacak arazinin doğal yapısını iyi yorumlamak, Doğaya aşırı müdahaleden kaçınmak öncelikli olmalıdır. Ayrıca çocuk ve engelli ziyaretçilerin beklentilerini karşılamak da göz ardı edilmemelidir.

Bitkisel peyzajda ekolojik sürekliliğin sağlanması için alanın doğal özelliklerinin iyi bilinmesi yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak için gereklidir.

Rekreasyon Alanları Neden Önemlidir?

Kentlerde yoğunlaşan insan kalabalığı, çalışma şartları, hava kirliliği,gürültü vb. çevre sorunlarıyla birlikte zorlu yaşam şartlarıyla da mücadele eden insanlar, ruhsal ve sosyal sorunlarla da iç içe yaşamak zorunda kalıyorlar.Bunca olumsuzluk içinde rekreasyon kurtarıcı olabiliyor.Kentlileri yaşamın zorlu şartlarından birazcık da olsa soyutlayacak,Olumsuzluklardan kurtaracak alanlardır rekreasyon alanları. Bu sebeple bu alanların yeterli, kolay elde edilebilir ve faydalı alanlar olması ve hizmetlerin bu doğrultuda olması oldukça etkilidir. Sonuç olarak bütün bu gereklilikler rekreasyon alanları planlanırken ne kadar özenli davranılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Kişilerin rekreasyon alan tercihlerine bakıldığında kapalı mekan rekreasyonuna göre açık hava rekreasyon aktivitelerini seçtikleri gözlemlenebilir.  Çünkü açık hava kişiler üzerinde daha fazla olumlu etki bırakır, yenilenme hissi, daha çok pozitif düşünme ve davranma, enerji yükselmesi ve memnuniyet artışı yaşanır. Buna karşılık bireyler daha az endişe ve depresyon belirtisi yorgunluk hissederler. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde bireylerin hayata yeniden katılımı ve yeniden üretimi sağlamaları için kentlerin içinde bulunan rekreasyon alanlarının önemi bir kez daha görünür.

birevim
Paylaş