21 May, 2024

Tapu bağış işlemleri nasıl yapılır?

Tapu bağış işlemleri nasıl yapılır? sorusunun yanıtını vermeden önce bağışlama kelimesinin anlamını açıklayalım. Bağışlama, bir kişinin mal varlığından bir başkasına karşılıksız olarak kazandırma sağlamasıdır.

birevim faizsiz ev

Gayrimenkul tapuları da bir başka kişiye bağış suretiyle devredilebilmektedir. Sadece reşit ve müeyyiz olmayan kişiler gayrimenkul tapularını bağış suretiyle devredemezler. Bu kişiler kanuni temsilcilerinin izni ile dahi bağış yapamazlar.

TAPU BAĞIŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tapuda bağış yapmak için gerekli belgeleri hazır etmeliyiz. Bu belgelerle birlikte bir dilekçeye gerek olmadan tapu sicil müdürlüklerinde bağış işlemi gerçekleştirilir.

TAPU HARÇ BEDELİ

Tapuda bağış işleminin yapılabilmesi için belli oranda harç ödenmesi gerekir. Tapu bağışı için taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden binde 68,31 oranında harç ödemesi yapılır. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

 

birevim
Paylaş