16 June, 2024

Tapu harcı nedir, nasıl hesaplanır?

Tapu harcı, konut satın alım-satımı sırasında tapu dairesine ödenen meblağdır. Konut alım satımında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir. Bu harç bedeli alıcı için %2 , satıcı için %2 olmak üzere eşit miktarda alınır. Tapu harcı bedeli, tapuda gösterilen gerçek değer ya da rayiç değer üzerinden hesaplanır.

birevim faizsiz ev

Tapu harcı hesaplama işleminde 2017 yılı oranı binde 15 olarak belirlendi. Tapu masrafları kapsamında tapu harcı dışında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Tapu harcı hesaplama 2017 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı tarifesine göre, tapu döner sermaye tutarı yüzde 10,11’lik yeniden değerleme oranı ile birlikte 82,50 lira olan bedelin de tapu harcı ile birlikte ödenmesi gerekiyor.

TAPU MASRAFINA ÖRNEK

Tapu harcı nasıl hesaplanır? sorusunu örnekle açıklayacak olursak; 200.000 TL değerindeki bir evin alım-satım işlemleri esnasında ödenmesi gereken tapu harcı masrafı 4 bin TL’dir. Bu bedel her iki taraftan da alınacağı için toplam 8 bin TL’nin tapu masrafları olarak tapu müdürlüğüne ödenmesi gerekir.

TAPU DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar

– Tapu aslı veya fotokopisi
– 1 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar

– 2 Resim
– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
– T.C. Kimlik Numarası
– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

birevim
Paylaş