15 June, 2024

Tasarruf Finansman Kanunu Yasalaştı!

Tasarruf finansman şirketleri son yıllarda oldukça artış gösterdi. Hem 30 yılı aşkın süredir hizmet veren finansman şirketleri hem de vatandaşların talebi ile tasarruf finansman kanunu artık yasalaştı.

birevim faizsiz ev

TBMM kuruluna sunularak kabul edilen tasarruf finansman şirketlerinin denetlenmesine ilişkin kanun Cumhurbaşkanı Sn. Tayyip Erdoğan onayı ile yasalaştı. Bu kanun aşağıdaki şirketleri etkileyecektir.

  • Finansal Kiralama Şirketleri,
  • Faktöring Şirketleri,
  • Finansman Şirketleri,

Tasarruf Finansman Kanunu nedir?

Kanun nezdinde tasarruf finansman şirketlerinin denetlenmesine imkân veren ve sistemi düzenleyen bir kanundur.  Bu kanun son yıllarda çoğalan faizsiz finansman şirketlerinin kuruluşuna belli kriterler getirdi. Bu kanun ile tasarruf finansı faaliyetlerinde bulunan şirketler artık yasal bir zemin üzerinde hareket edeceklerdir.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasaya göre; tasarruf sahiplerinin tasarruf finansmanı sözleşmesi ile güvence altına alınıyor. Tasarruf sahibi dilerse 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacaktır.

Resmî gazete aracılığı ile duyurulan tasarruf finansman kanunu yasalaştı. Bu kanun sadece tasarruf sahibini değil aynı zamanda finansman şirketlerini de koruyor. Yasa sayesinde şirketlerin havuzlarında yer alan fonlar tasarruflar amacı dışında kullanılamayacak ya da hacze uğramayacaktır.

Finansman Şirketleri İzinlerini Kim Verecek?  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu yasa ile yeni yetkilere kavuştu. Finansman şirketleri bundan sonra kuruluş yapmak için BDDK üyesi en az 5 kişinin aynı yönde oy kullanması ile yani ortak oy ile verilecektir.

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon Türk lirası iken, kanun ile birlikte BDDK belirlediği standart ve sınırlamalar yetkisine sahip olabilecektir.

Tasarruf Finansman Kanunu Neleri Kapsar?

Tasarruf finansman vatandaşların sözleşme ile, belirli şartlar altında konut, işyeri ya da araç gibi ihtiyaçları sağlayan şirketlerdir. Bu firmalar artık “tasarruf finansman yasası” uyarınca denetlenmeye alınacaklar.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen bazı maddelere aşağıda yer veriyoruz; Tasarruf finansman faaliyetlerinde,

  • Çalışma bedeli, tahsisat, tasarruf fon havuzu, tasarruf finansman faaliyeti gibi kavramlar kullanılarak işlemler gerçekleştirilecektir.
  • Çalışma bedeli ya da organizasyon ücreti, finansman sözleşmesinde geçen ve tasarruf fon havuzu yönetimi karşılığı ödeyecekleri tutar olarak geçecektir.
  • Finansman şirketlerinin sermaye tutarı 100 milyon Türk lirası olmak zorundadır. Artık BDDK tarafından belli standart ve sınırlamalarla düzenlenecek, bu şartlar yerine getirilebilirse şirket kuruluşu yapabileceklerdir.
  • Finansman şirketlerinin mali durumlarda zayıflığının söz konusu olması durumunda, BDDK müdahale ederek ek tedbirler aldırabilecektir.
  • Sistemden yararlanan kişilerin vazgeçme ve sözleşmede fesih hakkı var. Katılım bedeli şirkette kalırken, geri kalan tüm ödemeler, müşteriye geri ödenecek şekilde düzenleme yapıldı.

Kabul edilen kanuna göre tasarruf finansman şirketlerinin finans alanları küçüldü. Yalnızca, çatılı iş yerlerini ya da taşıt sahibi olmaktan doğan borçları finanse edebilecek şekilde yeni bir sistem oluşturuldu.

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code

6 + eighteen =