21 May, 2024

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarına KDV’siz ev fırsatı

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’den konut alırken KDV ödemeyecek.

birevim faizsiz ev

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7. maddesi üzerinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve milletvekili arkadaşlarının önergesi kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre; yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye’den alacakları ilk konut ve işyeri için KDV ödemeyecek.

Yabancılara uygulanan KDV istisnası uygulaması altı aydan fazla yurt dışında yaşayan çalışma ve oturum izni olan Türk vatandaşlarına da getirildi. KDV uygulamasından yararlanarak ev ve işyeri sahibi olan Türk vatandaşlarının bu gayrimenkulleri 1 yıl boyunca satamama şartı bulunmaktadır. 1 yıl içerisinde sattıkları takdirde tahsil edilmeyen vergiler tahsil edilecek.

Resmi daire ve müesseseler ile merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup; bu daire müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları bu haktan yararlanamayacak.

Düzenlemede yer alan şartları taşımadığı halde, yaptıkları satışlarda istisna uygulayanlar ile istisna hükmünden yararlananlar, zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden müteselsilen sorumlu olacak.

birevim
Paylaş