24 April, 2024

Muhtasar beyanname nasıl çıkarılır?

Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan kişiler tarafından yapılan gelir vergisi beyanıdır.

birevim faizsiz ev

Muhtasar beyanname, vergi dairesine bildirilir. Stopaj usulü bir vergilendirme söz konusudur. Bu usulde vergi ödemesi asıl borçlu olandan değil, vergi sorumlusu kim ise ondan talep edilir.

Mükellef ilgili vergi kesintilerini muhtasar beyanname doldurarak, bu beyannameyi iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine ileterek bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler şeklinde düzenlenip verilebilir. Ancak üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin bir takım şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar;

– 10 veya daha az işçi çalıştırmalıdırlar.

– Yapılmış kesintiler arasında zirai ürün bedellerinden yapılan kesintiler bulunmamalıdır.

– Bağlı oldukları vergi dairesine önceden bilgilendirme yapmaları gerekmektedir.

MUHTASAR BEYANNAME NASIL DÜZENLENİR?

1- Tevkifat yapanın adı, soyadı veya ünvan ile adresi,

2- Beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar,

3- Aylık ücret bordroları,

4- Çalışan kişi sayısı, çalışan kişilere verilen ücretlerin tutarları, bu ücretlerden yapılan vergi kesintisinin tutarı (3 aylık düzenlemelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir), vergi kesintisine tabi diğer ödemeler

5-  Ödeme yapılan kişinin adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası, ödemenin türü, ödemenin miktarı, ödemeden yapılan vergi kesintisi beyannamenin üzerine teslim edilmeden önce doldurulması gereken alanlardır.

Muhtasar beyanname düzenlendikten sonra, bağlı olunan vergi dairesine elden verilebilir veya elektronik posta yoluyla gönderilebilir. Elektronik beyanname uygulamasından yararlanan mükellefler, elektronik ortamda beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’a kadar beyannameyi gönderebilir.

Gelir Vergisi kanununa göre, vergi bildirimi yapmaya mecbur olan mükellefler, bir ay içerisindeki yaptıkları ödemeler, tahakkuk ettirdikleri kârlar, iratlar ve bunlardan yaptıkları kesintilerle birlikte sonraki ayın 23’üne kadar bildirmeye mecburdurlar.

birevim
Paylaş