21 May, 2024

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır?

Tapu kütüğünde gerçekleştirilen ufak bir düzeltmeyle kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş mümkündür. Kat irtifakı alındığında, tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde “tapunun cinsi” kısmı “arsa” olarak belirtilmektedir. İskan ruhsatı alınır alınmaz, ilgili kısım “arsa” yerine “bina” olarak değiştirilerek kat mülkiyeti tapusu elde edilmiş oluyor. Bunun için belediyelerin iskan ruhsatı vermeye karar verdiğinde, bunu bildiren yazıyı tapu kadastroya göndermesi ve tapu müdürlüğünün gerekli düzeltmeyi yapması yeterli oluyor.

birevim faizsiz ev

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş başvurusunu müteahhitler yapmaktadır. Gerekli olan tüm masraflar müteahhit tarafından yapılmalıdır. Bina sakinlerinin yasal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müteahhit ölmüşse, iflas etmişse iskan ruhsatının alınması, alınmadığı durumda para cezasını ödemek ev sahiplerinin yükümlülüğündedir. Ancak ev sahiplerinin, kat mülkiyetine geçiş için bina bazında başvuru yapmak zorundadır.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş nasıl yapılır? İşte detaylar… Mülk sahipleri içlerinden temsilci seçtikleri kişiye ya da anlaştıkları bir emlak müşavirine bina iskan ruhsatlarını vermeleri, bu kişinin de belediyeye giderek ruhsatları sunması gereklidir. Belediye de tapu müdürlüğüne iskan ruhsatının verilmesi gerektiğini belirten yazı yazmalıdır. Temsilci de bu yazıyı tapu müdürlüğüne vermeli ve böylece binanın tapu haritasına işletmelidir. Seçilen temsilci, işlemin yapılmasının ardından tapu müdürlüğüne giderek tapu kütüğünde yer alan “tapunun cinsi” bölümünü “arsa”dan “bina”ya dönüştürmeli ve kat mülkiyeti tapusunu almalıdır.

birevim
Paylaş