18 May, 2024

Emlak Bankası yeniden açılıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kabul edilen kanun teklifi gereğince Emlak Bankası’nın yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

birevim faizsiz ev

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Maliye, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandıran teklifin görüşmeleri devam ediyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 10. maddesi kabul edildi. Maddeye göre, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi ile Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, gerekli izinlerin alınmasının ardından tasfiyeden çıkartılacak.

TASFİYE EDİLECEK

Tasfiyeden çıkan Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar, Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ağbal, öncelikli hedefin, Emlak Bankasının tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın yeniden faaliyete geçmesi olduğunu belirtti. Ağbal sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda Emlak Bankasını ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var. Yönetim Kurulu kendi çalışmaları çerçevesinde hükümetimize bir plan getirecek. O çerçevede bankanın ekonomiye katkı sağlaması için çalışma içinde olacağız. “

birevim
Paylaş