24 April, 2024

Ev Kredisi Devredilir Mi?

Konut kredileri konut piyasasını ayakta tutan ögelerin başında gelmektedir. Konut alımının; gelir baz alındığında oldukça uzun süre gerektirmesi bu krediyi zaruri kılmakta en önemli etkendir. Teknik manada ele alındığında kullanılmış olan bu kredinin satım esnasında üçüncü bir kişiye satılmasında ya da devir edilmesinde yasal manada bir mani bulunmamaktadır.

birevim faizsiz ev

Bu tamamı ile alacaklının yani; bankanın tutumuna göre şekillenmektedir. Bankalar çok büyük bir oranda bu kredilerinin tamamı ile kapanmadan devrine oldukça soğuk yaklaşmakta ve izin vermemektedirler. Bankaların tutumunu irdelediğimizde; faiz oranlarının sürekli olarak değişken mahiyette olması, kişiye özel nitelik taşıması, ve devir işleminde bankaca risk algısı kanaati oluşmasıdır.

Banka Hangi Noktalarda Devri Onaylamaktadır?

Kullanılan ev kredisi devir bazında değerlendirildiğinde; başvuru en önemli konudur. Bu krediyi yüklenmek isteyen müşterinin olumlu ve de yüksek sicile sahip olması, olumlu referansı, başlıca etkendir. Satan şahsın kredi ödemelerini tam ve zamanında yapmaması, bankaca güvensiz nitelikte olması ve bankanın bir an önce kurtulma düşüncesi, devredilecek kredinin faizinin yüksek olması ve yapılan masraflar noktasında bankaca sunulan şartlar kabul etmesi ev kredisi devretme  açısından bankanın işine gelen ve uygulamak isteyeceği noktaları oluşturmaktadır.

Devir İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

Bütün koşullar banka lehine olsa da genel bazda değerlendirildiğinde bankalar devir işlemini kabul etmemektedirler. Meblağın büyük tutarda olması alınana teminatın yeniden şekillenecek ve sistemin kurgusal olarak başa dönülecek olması ve zaman ve emek açısından değerlendirildiğinde bankalar devire yanaşamamaktadırlar.

Prosedür olarak kişi devir işlemi için satış yaptığı kişi ile beraber ilgili bankaya müracaatında basit bir form doldurması; ev kredisi nasıl devredilir sorusu için ilk aşamayı oluşturmaktadır.

Kredi Transferi Nasıl Yapılmaktadır?

Bankalar bu açmazı konut kredisi transferi ile çözmektedirler. Bu oldukça cazip bir durumdur. Yeniden kredi kullandırılmasında hem dosya masrafı, sigorta, expertiz, keşif gibi pek çok kalemde alınan ücretlerinin yeniden alınması bu transferi haklı nitelikte kılmaktadır. Bu işlem ile önceki konut kredisi tamamı ile kapatılmakta ve sıfırdan yeni bir kredi açılmaktadır.

​​​​​​​Süreç bu işlem neticesinde bitirilmekte ve eski müşteri ile kredi noktasında bütün işlemler çözümlenmiş olmaktadır. Bu yöntemler bankalar arasında farklı uygulamalar olsa da kredilerin genel mantığında olan yüksek sicil ve düzenli ve yüksek gelir her zaman için bankaların aradığı kriterlerin ilk ve en önemlisidir.

birevim
Paylaş