18 July, 2024

Tahliye Taahhütnamesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Tahliye taahhütnamesi, kiracıların evden çıkmak istediği durumlarda, ev sahibinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanır. Hazırlanan tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyeyi şartsız olarak beyan etmiş oluyor. Tahliye taahütnamesi yasalara uygun şekilde hazırlandığı durumda, ev sahibi ile oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçiyor. Tahliye taahhütnamesinin uygulamaya koyulabilmesi için bazı şartlar bulunuyor.

birevim faizsiz ev

Tahliye Taahhütnamesi Şartları Nelerdir?

– Yazılı bir şekilde olması,
– İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması,
– Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor.

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşme tarihinden sonraki dönemlerde imzalanmalı. Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır.

Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.

Tahliye Taahütnamesi Örneği

Taahhüt Eden (Kiracı)
ADI SOYADI: ………………………
TC KİMLİK NO: ………………………
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI: ………………………
TCKİMLİK NO: ………………………
TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
TAHLİYE TARİHİ
……./………/……
Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.
TAAHHÜT TARİHİ:
……../……../……
TAAHHÜT EDEN:
…………..
İMZASI:
…………..

birevim
Paylaş