18 April, 2024

Yanlışlıkla Ödenen Emlak Vergilerinde İade Dönemi Başladı

Yaşlılık ve emeklilik aylığından başka geliri olmayan kişiler, mevcut düzenlemeye göre, tek gayrimenkulleri için, 200 metrekareyi aşmaması halinde emlak vergisinden muaf oluyorlar.

birevim faizsiz ev

200 metrekareyi aşmayan tek gayrimenkulleri olan, yalnızca yaşlılar ve emeklilik aylığı haricinde başka geliri olmayanlar için uygulanan emlak vergisinde muafiyette yeni düzenlemeye gidiliyor. Yeni uygulamada geriye yönelik 5 yıl boyunca tek gayrimenkulü için yanlışlıkla ödeme yapmış olanlar bu ödemeleri artık belediyelerden isteyebilecekler.

Kimler Yararlanabilir
Yeni uygulama emekli olduktan sonra başka bir işte çalışarak gelir elde edenleri dışarıda bırakıyor. Haktan yararlanabilmek için tek gayrimenkule sahip olmak, emeklilik aylığı dışında başka bir geliri bulunmamak gerekli. TGM TREND Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, Türkiye’de vatandaşların vergi bilinci bulunmadığına değinerek, “Emeklilerin birçoğu ödememeleri gerekirken emlak vergisi ödüyorlar. Oysa tek ve 200 metrekarenin altında konutu olanlar emlak vergisi ödemezler. Ayrıca yeni uygulama ile geriye yönelik 5 yıl için ödenmiş emlak vergileri belediyelerden talep edilebilir hale getirildi” şeklinde konuştu. Erilkun, bu haktan yararlanma hakkı olmayanlar için “Emekli olsa bile bir başka işyerinde çalışıp gelir elde etmeye devam edenler, birden fazla konutu bulunanlar vergi ödemeye devam edecek. Ancak bankada birikimi bulunanların gelirleri ya da eşinden dolayı ölüm aylığı alanların durumu vergi istisnasından faydalanmalarına engel teşkil etmez.” dedi.

birevim
Paylaş