18 May, 2024

Bina yıkımlarına yeni düzenleme geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkım faaliyetlerine yeni bir düzenleme getiriyor.

birevim faizsiz ev

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıkım faaliyetleri kapsamında hafriyat toprağı, inşaat molozu ve yıkıntı atıkları için yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemenin ardından yıkım faaliyetleri dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde yapılamayacak.

ARAÇLARA TAKİP SİSTEMİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönetmelik taslağına göre hafriyat takibi için büyükşehir belediyeleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar araç takip sistemlerini kurmak veya kurdurmakla yükümlü olacak. Yönetmelik kapsamındaki hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları hakkındaki her türlü raporlama ve belgeleme işlemleri ile diğer bütün çalışmalarda, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde atığın tanımına karşılık olarak belirtilen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunlu olacak.

SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yıkım faaliyeti, yapı enkazının geçici bir süre için olsa dahi, dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde yapılamayacak. Akarsu üzerinde inşa edilmiş köprü ve benzeri yapıların yıkım faaliyetinde bu madde hükmü uygulanmayacak. Atık üreticileri yıkım işlerinde görev alacak müteahhit ile yıkım sözleşmesi imzalamakla yükümlü olacak. Atık üreticileri yıkılacak yapıda bilgisi dahilinde olan tehlikeli ve zararlı maddeleri ve kendisinde bulunan yapıya ilişkin bilgi ve belgeleri yıkım işlerinde görev alacak müteahhide yazılı olarak bildirecek. Yapının yıkılması ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlü olacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Kompleks yapıların yıkımında, yapı ile ilgili bilgi ve belgeleri, inşaat projesini, tadilat projesini, projeye aykırı inşa edilmiş kısımları ve yapının görmüş olduğu hasarı kasten gizleyen atık üreticileri bu sebeple meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlardan ve uygulanacak para cezalarından sorumlu olacak.

YIKIM PLANI HAZIRLANACAK

Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit tarafından yıkılacak yapılar için yıkım planı hazırlanacak. Bir bodrum katı dışında en çok dört katlı ve toplam yapı inşaat alanı 750 metrekareyi geçmeyen yapılardan; 6 metreden fazla serbest açıklığı olmayanlar, çıkma şeklinde 1.50 metreden fazla konsol uzunluğu bulunmayanlar, ön germeli veya art germeli yapı elemanları ihtiva etmeyenler ile kendisine 5 metreden daha yakın bir yapı bulunmayanların yıkımında yıkım planı aranmayacak.

Kaynak: Hürriyet

birevim
Paylaş